Blue Power Panel

Η οθόνη Blue Power Panel 2 ή Blue Power Panel GX παρέχει έλεγχο σε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο VE.Net. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των συσκεύων VE.Net. Επιπλέον, η οθόνη προσαρμόζεται πλήρως ώστε να παρέχει ένα ιδανικό εργαλείο παρακολούθησης του συστήματός σας.

Εμπορικό φυλλάδιο